Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminna Biblioteka Publiczna w Międzyrzecu Podlaskim z siedzibą w Wysokim

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Gminna Biblioteka Publiczna w Międzyrzecu Podlaskim z/s w Wysokim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Międzyrzecu Podlaskim z/s w Wysokim.

Data publikacji strony internetowej: 2019-02-28. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-04.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  • niektóre strony mają nieprawidłową hierarchię nagłówków;
  • elementy graficzne nie posiadają opisów alternatywnych;
  • niektóre załączniki w formacie PDF i DOC mogą nie być dostępne cyfrowo;
  • zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Gminna Biblioteka Publiczna w Międzyrzecu Podlaskim z/s w Wysokim zapewnia dostępność cyfrową elementów stron internetowych lub aplikacji mobilnych określonych w art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy przez ich umieszczenie na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-04. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marek Pietruk, biblioteka.wysokie@onet.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 516793966. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Biblioteka Główna Gminnej Biblioteki Publicznej w Międzyrzecu Podlaskim z/s w Wysokim mieści się w budynku przy ulicy Rudnickiej 36 na I piętrze. Do budynku prowadzą trzystopniowe schody oraz podjazd umożliwiający poruszanie się na wózku inwalidzkim. Na parterze znajduję się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia biblioteki nie są dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich ze względu na barierę w postaci schodów. Na parkingu przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

2. Filia w Halasach Gminnej Biblioteki Publicznej w Międzyrzecu Podlaskim z/s w Wysokim mieści się w parterowym budynku pod adresem Halasy 41. Biblioteka nie jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich ze względu na barierę w postaci schodów. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

3. Filia w Jelnicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Międzyrzecu Podlaskim z/s w Wysokim mieści się w budynku Szkoły pod adresem Jelnica 84. Biblioteka znajduje się na I piętrze. Biblioteka nie jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich ze względu na barierę w postaci schodów. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

4. Filia w Krzewicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Międzyrzecu Podlaskim z/s w Wysokim mieści się na niskim parterze w budynku Szkoły pod adresem Krzewica 44. Biblioteka nie jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich ze względu na barierę w postaci schodów. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

5. Filia w Rogoźnicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Międzyrzecu Podlaskim z/s w Wysokim mieści się w budynku piętrowym pod adresem Rogoźnica 75. Biblioteka znajduje się na I piętrze. Biblioteka nie jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich ze względu na barierę w postaci schodów. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

6. Filia w Tłuśćcu Gminnej Biblioteki Publicznej w Międzyrzecu Podlaskim z/s w Wysokim mieści się w parterowym budynku pod adresem Tłuściec 61. Do budynku prowadzą kilkustopniowe schody oraz podjazd. Pomieszczenia dla czytelników są dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

  • W budynkach nie ma żadnych udogodnień dla osób niepełnosprawnych.
  • Do wszystkich budynków można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  • We żadnej lokalizacji nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i on-line.

GODZINY OTWARCIA

GBP w Międzyrzecu Podlaskim

z/s w Wysokim

Poniedziałek   10.00 - 18.00

Wtorek - Piątek   9.00 - 17.00

Pierwsza sobota miesiąca  

9.00 - 17.00


Filia w Halasach

Poniedziałek - Wtorek   9.00 - 17.00

Środa    10.00 - 18.00

Czwartek - Piątek    9.00 - 17.00

Trzecia sobota miesiąca  

9.00 - 17.00


Filia w Jelnicy

Poniedziałek - Czwartek   9.00 - 17.00

Piątek   10.00 - 18.00

Trzecia sobota miesiąca  

9.00 - 17.00


Filia w Krzewicy

Poniedziałek - Wtorek   8.00 - 16.00

Środa  10.00 - 18.00

Czwartek - Piątek   8.00 - 16.00

Pierwsza sobota miesiąca  

9.00 - 17.00


Filia w Rogoźnicy

Poniedziałek   8.00 - 16.00

Wtorek   10.00 - 18.00

Środa - Piątek   8.00 - 16.00

Druga sobota miesiąca  

9.00 - 17.00


Filia w Tłuśćcu

Poniedziałek - Środa   9.00 - 17.00

Czwartek   11.00 - 19.00

Piątek   9.00 - 17.00

Druga sobota miesiąca  

9.00 - 17.00

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Październik 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny